Sunday, December 14, 2014

Biarkan.

Aku simpan rindu ini sekuatnya dan sedalamnya.

Aku tahan rindu ini sebolehnya.

Agar suatu hari, jika punca sebenar rindu ini sudah tiada, aku biarkan ianya berkubur di situ.

No comments: